ระบบกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

ประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์

กรุณาอ่าน ก่อนลงชื่อใช้งาน
1) ในการสมัครชุมนุม นักเรียนจะต้องใช้รหัส เพื่อยืนยันตัวตน โดยช่อง ชื่อผู้ใชงาน ให้ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก และช่องรหัสผ่านให้ใส่เลขวันเกิด 8 หลัก เช่น นักเรียนเกิดวันที่ 5 มกราคม 2550 ให้นักเรียนใส่เป็น 05012550
2) อนุญาตให้นักเรียน 1 คน สมัครได้ 1 ชุมนุมเท่านั้น
3) กรณีที่มีการสมัครชุมนุมไปแล้ว แล้วนักเรียนต้องการเปลี่ยน นักเรียนสามารถทำได้โดยลบข้อมูลการสมัครชุมนุมเดิมออก แล้วเลือกสมัครชุมนุมใหม่ แต่ทั้งนี้จะต้องอยู่ในช่วงระยะเวลาการเปิดรับสมัคร
4) กรณีที่นักเรียนสมัครผ่าน smartphone ควรปรับหน้าจอเป็นแนวนอน เพื่อให้สามารถดูรายละเอียดต่างๆ ในหน้าเว็บได้ครบถ้วน
5) กรณีที่นักเรียนสมัครไม่ทันตามเวลาที่กำหนด หรือมีปัญหาในการเลือกกิจกรรมชุมนุม ให้ติดต่อคุณครูพูลทรัพย์ ภูนุช ที่ห้อง 138
6) ในกรณีที่นักเรียนลงชื่อเข้าใช้งานระบบไม่ได้ ให้ติดต่อคุณครูนฤชัย จ่างศรี ที่ห้องคอมพิวเตอร์ 123

ผู้ประกาศ : นายนฤชัย จ่างศรี วันที่ : 29-06-2020 09:35:14

ลงชื่อเข้าใช้งาน